Velkommen til Singsaker Studenterhjem.


Singsaker Studenterhjem Trondheims eneste forpleiningstilbud for studenter med full kost og losji


Velkommen til Singsaker Studenterhjem!

Studenterhjemmet består av 106 hybler. Alle hybler har vask, speil, skap, hyller og internettoppkobling. Nye studenter bor på rom av typen "bøttekott" som er på rundt 10 m2. Større rom fordeles etter ansiennitet. Studenterhjemmet har også fire parhybler. Parhybler har eget bad.

Studenterhjemmet fremstår per i dag som eneste forpleiningstilbud i Trondheim med full kost og losji. Alle måltider blir servert, og fellesområdene blir vasket alle ukedager av våre ansatte. Studenterhjemmet er avhengig av at den enkelte beboer hjelper til under driften, og alle må derfor jobbe et fast antall timer per semester (ca.48 timer).

Studenterhjemmet har flere fasiliteter som badstu, badestamp, bordtennisbord og mer. Les mer og se flere bilder av husets fasiliterer og hybler.

| Ønsker du å bli ny beboer? Søk nå!

Er du nysgjerrig, ta en titt på singhverdagen på vår Instagram!


Utleie av lokaler for både fest og overnatting.


Studenterhjemmet har en bodega, en salong og to sovesaler som kan leies i tidsrommet august til april.

Bodega

I kjelleren av Singsaker Studenterhjem er bodegaen, et festlokale med plass til 100 personer. Bodegaen passer godt til bursdagsselskaper, linjeforeningsfester, reunioner eller andre festligheter. Bartendere og vasking inngår i prisen.

Les mer om utleiemulighetene og priser for bodegaen.

Salong

I overetasjen finner du en storslått salong tilgjengelig for leie. Salongen er perfekt til alle mulige festligheter, fra jubileum eller bursdag til større fester. Her får du stor plass med utsitk over Singsaker. Vasking inngår i prisen.

Les mer om utleiemulighetene og priser for salongen.

Overnatting

Studenterhjemmet har to sovesaler med tilknyttet toalett og dusj til utleie. Sovesalene har henholdsvis 10 og 12 sengeplasser. Sengetøy og frokost inngår i prisen.

Les mer om utleiemulighetene og priser for sovesalene.Historien til Studenterhjemmet.


De første tanker om et "Høiskolens Studenterhjem" kom frem allerede i løpet av vinteren 1912-13. Initiativet kom ikke fra studentene, men fra noen av byens og høgskolens fremste menn. Disse kom sammen til et første møte den 25. februar 1915 - og konstruerte "Komitéen for et vordende studenterhjem i Trondhjem". Komitéen planla fort og greit. Allerede etter et par måneder, sendte den ut et opprop, hvis innhold gir et klart uttrykk for hva den ønsket og tenkte.Det heter i oppropet bl.a.: "Det har vist seg, at av studentene ved den Tekniske Høiskole er hele 90 % utenbysfra; de aller fleste av disse har maattet bo paa hybel, og mange har følt savnet av et hjem.

Der har derfor naturlig meldt sig tanken om at danne et studenterhjem som kan yde nogen erstatning de unge mænd har forlatt. Undertegnede er derfor blit enige om at paakalle almenhetens hjælp til oprettelsen av et "Høiskolens Studenterhjem". Oppropet forteller videre at Komitéen fant det passende med plasser til 30 studenter, da det ved et større antall ville miste karakteren av et hjem.

For å finansiere det planlagte studenterhjemmet arrangertes det pengeinnsamlinger. Innsamlingsarbeidet fikk en oppmuntrende start i form av en gave på kr. 3 000,- fra Kongen og Dronningen. Arkitektkonkurranser ble arrangert. Motstand fra involverte parter og manglende økonomi resulterte i at studenterhjemmet ikke var påbegynt da 2.verdenskrig startet.

Tyskerne bygde et offiser-casino på tomten for studenterhjemmet. Etter krigen overtok stiftelsen hjemmet. Det nye studenterhjemmet kostet 87 000kr og kjøpskontrakt ble underskrevet høsten 1946. Studenterhjemmet driftes den dag i dag på de verdiene som ble skrevet ned i 1915: "Forøvrig er enhver velkommen til hjemmet, uten hensyn til religiøst standpunkt. For det daglige liv paa hjemmet har vi ikke tænkt andre regler end de uskrevne som loyaliteten og den gjensidige gjensynsfuldhet tilsiger."