Søknadsskjema

Studenter som har søkt på høyere utdanning i Trondheim er kvalifiserte søkere for Singsaker studenterhjemmet. Par der minst én er student på høyere nivå kan også søke på våre parhybler.

Romsjef på studenterhjemmet behandler søknader før semesterstart, eller fortløpende i løpet av semesteret. Har du spørsmål, send en epost til romsjef@singsaker.no.

Vi har ledige rom fra 1/4. Send en mail om du ønsker å søke på dette semesteret, og presiser at du ønsker å flytte inn nå, ikke til høsten.

NB: Hvis du ikke får bekreftelsesmail på søknaden din, send en mail til romsjef@singsaker.no med samme innhold som på denne siden. Vi anbefaler også å lagre innholdet i søknaden så du slipper å skrive dette på nytt hvis søknaden ikke skulle komme igjennom.

Søknader til høsten (H21) vil ikke bli vurdert før starten av april, og vil ikke besvares før den tid.


Kontaktinformasjon

Studier

Kompetanse

Kjennskap til studenterhjemmet

Om deg

Last opp bilde (Obligatorisk)

Dersom du ikke får en bekreftelsesmail, send en kopi av søknaden til romsjef@singsaker.no