Daglig Drift

Studenterhjemmet driftes på daglig basis av studentene gjennom et utvalg av studenter. Huset eies og forvaltes av et råd bestående av representanter fra eierne. Rådet er også ansvarlig for ansettelse. Huset har ansatt kjøkkenpersonell, vaskepersonell, vaktmester og hotellsjefer.


Utvalget

Husfar Katrine Hegg husfar@singsaker.no
Sekretær Kristian Gendron sekretar@singsaker.no
Romsjef Enok Liland romsjef@singsaker.no
Vaktsjef Oskar Jørgensen vaktsjef@singsaker.no
Regisjef Marius Mork regisjef@singsaker.no
Kosesjef Trine Holmberg kosesjef@singsaker.no

Rådet

Stilling Navn Representerer
Rådsformann Jan Tore Fladvad Trondheim Kommune
Nestformann Trond S. Laumann SMN
Sekretær Katrine Hegg Singsaker Studenterhjem
Rådsmedlem Birte A. Gresseth NTNU
Rådsmedlem Frode Dahl NTNU
Rådsmedlem Geir Nilsen NTNU
Rådsmedlem Ola J. Lenes Trondheim kommune
Rådsmedlem Arne Lyng SIT
Rådsmedlem Christoffer Nesse Singsaker Studenterhjem
Rådsmedlem Simon Hoddø Singsaker Studenterhjem
Referent Kristian Gendron Singsaker Studenterhjem
Adm.sjef Torild Five Singsaker Studenterhjem

Ansatte

Avdeling Stilling Navn
Kjøkkenet Kjøkkenansatt Magni Storvik
Kjøkkenansatt Anne Lise Aune
Kjøkkenansatt Linda Aune
Kjøkkenansatt Ksenia Guljaeva
Kjøkkenansatt Nina Sunde
Administrasjonen Administrasjonssjef Torild Five
Renhold Renholdsansatt Ranja Selnes
Vedlikehold Vaktmester Per Johan Sæterhaug