Daglig Drift

Studenterhjemmet driftes på daglig basis av studentene gjennom et utvalg av studenter. Huset eies og forvaltes av et råd bestående av representanter fra eierne. Rådet er også ansvarlig for ansettelse. Huset har ansatt kjøkkenpersonell, vaskepersonell, vaktmester og hotellsjefer.


Utvalget

Husfar Fredrik August Bjærum Haugstad husfar@singsaker.no
Sekretær Knut Johannessen sekretar@singsaker.no
Romsjef Katrine Loven romsjef@singsaker.no
Vaktsjef Pål Høgåsen Manshaus vaktsjef@singsaker.no
Regisjef Sofie Belbo regisjef@singsaker.no
Kosesjef Maja Kaarby Rygge kosesjef@singsaker.no

Rådet

Stilling Navn Representerer
Rådsformann Jan Tore Fladvad Trondheim Kommune
Nestformann Madeleine Mittet Trondheim Kommune
Sekretær Fredrik August Bjærum Haugstad Singsaker Studenterhjem
Rådsmedlem Camilla Winsnes Nidaros Bispedømmeråd
Rådsmedlem Anne Cecilie Holen NTNU
Rådsmedlem Børge Aune NTNU
Rådsmedlem Ingrid Isachsen Vassbø SMN
Rådsmedlem Arve Lyng SIT
Rådsmedlem Siri Aschim Kvåle Singsaker Studenterhjem
Rådsmedlm Helene Haga Singsaker Studenterhjem
Rådsmedlem Andreas Gevelt Singsaker Studenterhjem
Referent Knut Johannessen Singsaker Studenterhjem
Adm.sjef Torild Five Singsaker Studenterhjem
Revisor Gunnar Schjølberg Systemrevisjon Øst AS

Ansatte

Avdeling Stilling Navn
Kjøkkenet Kjøkkenansatt Anne Lise Aune
Kjøkkenansatt Magni Storvik
Kjøkkenansatt Nina Sunde
Kjøkkenansatt Sandra Risan Aasan
Kjøkkenansatt Simon Andreas Jørstad Hoddø
Kjøkkenansatt Siri Bergland
Administrasjonen Administrasjonssjef Torild Five
Renhold Renholdsansatt Ranja Selnes
Renholdsansatt Eva Spjøtvoll
Vedlikehold Vaktmester Per Johan Sæterhaug