Søknad

Studenter som har søkt på høyere utdanning i Trondheim er kvalifiserte søkere for Singsaker studenterhjemmet. Par der minst én er student på høyere nivå kan også søke på våre parhybler.

Send søknad på epost til romsjef@singsaker.no

Inkludér følgende:
- Personalia (navn, epost, telefonnummer, adresse, og fødselsår)
- Litt om deg selv
- Hvor du skal studere/studerer i Trondheim
- Klassetrinn
- Hvis du har fagbrev, eller praktisk erfaring som snekker/tømrer, elektriker, rørlegger, maler, eventuelt annet som kan være relevant innen drift av hjemmet inkludér gjerne dette.
- Kjenner du noen på Singsaker Studenterhjem? Hvem?

Romsjef på studenterhjemmet behandler søknader før semesterstart, eller fortløpende i løpet av semesteret. Har du spørsmål, send en epost til romsjef@singsaker.no.